Bergse Veld School

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen.”

Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s)worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. De Bergse Veld School herbergt tevens een BeO groep waar kinderen tussen 7 en 12 behandeling en onderwijs krijgen.

"We kijken naar het gedrag achter het gedrag. We richten ons op gewenst gedrag."

We kijken naar het gedrag achter het gedrag. We richten ons op gewenst gedrag. We werken met de kerndoelen van het basisonderwijs. We werken samen met het hele systeem waar de leerling onderdeel van is. Gedurende de plaatsing of waar mogelijk vooraf aan de plaatsing wordt gezamenlijk het schoolperspectief bepaald.

Volgende pagina

Inhoud