Gelinckschool Oostvoorne

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s)worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen.”

Vanuit veiligheid en rust bouwen we op de Gelinckschool Oostvoorne naar meer eigen regie, voor zowel kinderen als ouders, in verbinding met elkaar. Vanuit de gedachte “kinderen doen het goed als ze het kunnen" werken we aan vaardigheden en vergroten we de kwaliteiten en talenten van kinderen.

"Kinderen doen het goed als ze het kunnen."

Volgende pagina

Inhoud