Gelinckschool Spijkenisse

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen; door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen; door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij  zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Binnen de samenwerking  trekken ouder(s)/ opvoeder(s) en het team, samen op om het kind hierin te ondersteunen.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen.”

De Gelinckschool Spijkenisse is een gecertificeerde  “Leader in me” school, dat houdt in:

  • Proactief: wij denken in mogelijkheden.
  • Einddoel voor ogen: wij zijn doelgericht.
  • Belangrijke zaken eerst: Het kind staat bij ons centraal.
  • Win-win: wij gaan op zoek naar een samenwerking.
  • Begrijpen en begrepen worden: wij zetten in op een transparante communicatie.
  • Synergie: ons motto: is 'samen kom je verder!'
  • Zaag scherp houden: ons lighthouseteam zorgt voor inspiratie en motivatie.
"Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden." Covey

De leerlingen krijgen binnen ons onderwijs de gelegenheid om op hun eigen niveau te leren zowel didactisch als sociaal – emotioneel. De leerling mag zijn wie hij of zij is. Onze ‘The Leader in Me-aanpak’  leert leerlingen de leiderschaps- en levensvaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de 21ste eeuw. Het uitgangspunt van The Leader in Me is; ieder kind is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Ieder kind is een leider! The Leader in Me helpt leerlingen zelfstandiger te worden, initiatief te nemen, te plannen, doelen te stellen, huiswerk te doen, tijd te prioriteren, emoties te managen, rekening te houden met anderen, hun standpunt helder uit te drukken, conflicten op te lossen, te zoeken naar creatieve oplossingen, verschillen te waarderen en een evenwichtig leven te leiden.  Het proces helpt leerlingen de vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen dat ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en op te groeien tot een zelfstandige volwassene. 

Ons mission statement: Ik zorg samen met anderen voor een veilige omgeving waarin ik met hulp leer mijn eigen talenten en mogelijkheden te benutten. Ik doe dit met respect voor de ander en mijzelf waardoor ik elke dag mijn verantwoordelijkheid neem en in staat ben om mijn doelen te bereiken.

Volgende pagina

Inhoud