1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u opvragen op school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 15.15 uur en 16.15 uur. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de afdelingsmanager. Voor de laatste informatie over school kunt u ook terecht op de website.

Het Palmhuis Willem Dreespark 307 2531SX Den Haag T: 088 996 29 50 Wwww.altrahorizononderwijs.nl Afdelingsmanager: Cor Zandvliet

1.2 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school?  Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.3 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent: 

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.4 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld.  Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.5 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020 Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 03 januari 2021 Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 Meivakantie 01 mei 2021 t/m 09 mei 2021 Zomervakantie 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 Extra vrije dagen Prinsjesdag 15 september 2020 Tweede Paasdag 5 april 2021 Koningsdag 27 april 2021  Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 Studiedagen 14 september 2020 26 april 2021

Volgende pagina

2. De school en de organisatie