1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de leerkrachten het beste bereiken tot 09.00 uur, van 13.00 – 13.30 en na 15.00 uur. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de afdelingsmanager.

Midgaard college Monsterseweg 216 2553 RM Den Haag T: 088 996 20 00 E: Midgaardcollege@horizon.eu Afdelingsmanager: Marjolein van 't Oever

1.2 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruikt van taxivervoer van en naar school?  Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.3 Schoolregels/ schoolreglement

Alle scholen van Horizon hebben school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen, de school- en gedragsregels zijn onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.  Als het gedrag van uw zoon/ dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/ zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/ of verwijdering.  

1.4 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent: 

 • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
 • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
 • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.5 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld.  Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.6 Schoolvakanties en studiedagen

48 weken onderwijs / integraal programma Het Midgaard College is 4 weken per jaar gesloten. De leerkrachten hebben echter, op de zomervakantie na, de reguliere schoolvakanties. De weken dat de school open is en de leerkrachten afwezig, wordt een educatief programma aangeboden.

 • Zomervakantie (week 32 + 33): maandag 3 augustus 2020 t/m zondag 16 augustus 2020 (het onderwijs-team zal een week voorafgaand of aansluitend een week vakantie opnemen. Jongeren hebben in deze periode een educatief programma)
 • Zomervakantie 18 juli 2020 – 30 augustus 2020
 • Herfstvakantie 17 oktober 2020 – 25 oktober 2020 (educatief programma)
 • Kerstvakantie 21 december 2020 – 03 januari 2021 
 • Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 – 28 februari 2021 (educatief programma)
 • Meivakantie 1 – 16 mei 2021 (3 t/m 12 mei educatief programma)
 • Zomervakantie 17 juli 2021 – 29 augustus 2021 (19 t/m 30 juli educatief programma, 2 t/m 13 aug vakantie, 16 t/m 27 aug educatief programma)

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 2 april 2021 Tweede Paasdag 5 april 2021 Koningsdag 27 april 2021 Hemelvaartsdag 13 mei 2021 Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 Studiedagen

 • 9 juli 2020: teammiddag
 • 31 augustus 2020
 • 22 september 2020
 • 19 november 2020
 • 4 januari 2021
 • 11 maart 2021
 • 9 juli 2021
 • 30 augustus 2021

Volgende pagina

2. De school en de organisatie