Midgaard College

Het onderwijs op het Midgaard College is voor veel leerlingen kortdurend. Een verblijf op Midgaard duurt namelijk niet langer dan strikt noodzakelijk. In het kader van korte en realistische trajecten staat goede diagnostiek (of in kaart brengen van de beginsituatie) en het voorbereiden en doorstromen naar een passende vervolgplek centraal.

“Het onderwijs op het Midgaard College is voor veel leerlingen kortdurend.”

Tijdens het verblijf op het Midgaard college wordt samen met ouders, jongere en betrokken docenten het ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat het onderwijsperspectief van de jongere beschreven en  ook de route,  de tijd  en wat de jongere verder nodig heeft  om dit perspectief  te bereiken. Op het Midgaard College ligt naast pedagogische aandacht de nadruk op de didactische ontwikkeling van jongeren. Het opdoen van succeservaringen in welke vorm  dan ook staat centraal binnen het Midgaard College.

Maak hier kennis met het team: https://youtu.be/O5h749AUdw4

“Het opdoen van succeservaringen, in welke vorm dan ook, staat centraal binnen het Midgaard college.”

Volgende pagina

Inhoud