Op Maat

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s)worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. Vanuit veiligheid en rust bouwen we op Op Maat naar meer eigen regie, voor zowel kinderen als ouders, in verbinding met elkaar. Een van de eerste taken van onze school is om de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen. Wanneer leerlingen zich veilig voelen op school, kunnen zij tot leren komen en is er meer ruimte voor hun ontwikkeling.

'Een van de eerste taken van onze school is om de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen.'

Op onze school wordt gewerkt met PBS (Positive Behavior Support). Naar aanleiding hiervan zijn er samen met de leerlingen Kernwaarden opgesteld. Deze zijn voor onze school:

  • Veiligheid 
  • Respect 
  • Verantwoordelijkheid

Volgende pagina

Inhoud