Rijnstroom College (intern)

Visie

De interne school heeft zich ontwikkelt tot een onderwijs-zorg arrangement waar onderwijs en zorg geïntegreerd is in een doorlopend dagprogramma van 9.00 tot 16.30 uur, gedurende 40 weken per jaar (of 48 weken voor de jongeren uit de gesloten jeugdzorg). Het dagprogramma sluit aan bij de leervaardigheden, cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten van de jongeren. De coaches pedagogiek en coaches didactiek werken samen met de jongeren, hun netwerk en de behandelgroep om een ontwikkelingsperspectief te realiseren, gericht op meerdere leefgebieden (onderwijs, werk, vrije tijd, gezin). 

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Leren door te doen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.”

De interne school heeft een gepersonaliseerd leeraanbod en realiseert dit o.a. door 'blended learning'. Er wordt gewerkt vanuit de visie van Geweldloos Gezamenlijk Gezag en vanuit de Master! methodiek. 

"Wij creëren voor de leerlingen een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met dromen en mogelijkheden."

Volgende pagina

Inhoud