Rijnstroom college

Missie

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Dit doen wij door hen onderwijsleersituaties aan te bieden zodat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Leren door te doen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Leren door te doen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.”

Tevens creëren wij voor de leerlingen een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving waar de leerlingen naast onderwijs ook zorg kunnen krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

"Wij creëren voor de leerlingen een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met dromen en mogelijkheden."

Volgende pagina

Inhoud