Instituut Mr. Schats Zuid

De opdracht van onze school is om alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd, te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Wij doen dit door te kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen, onderwijsleersituaties aan te bieden zodat zij zich zowel op cognitief-, sociaal-, en emotioneel opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

“Kinderen moeten zich in vele opzichten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.”

Daarbij is van essentieel belang dat de leerlingen de school ervaren als een veilige en stabiele plek waar zij kunnen rekenen op de warme zorg van de volwassenen. Ieder kind heeft zijn dromen, talenten en mogelijkheden. Het doel van school  is om dit potentieel zo goed mogelijk aan te boren.  Vanzelfsprekend is een goede samenwerking met de ouders van het grootste belang. De school biedt daarvoor vele mogelijkheden. Gezonde school De school heeft het certificaat 'gezonde school'. Daar zijn wij trots op. De leerkrachten maken de kinderen bewust van het feit dat een gezonde levensstijl belangrijk is. Door middel van gezonde voeding krijgen de leerlingen de energie die zij nodig hebben om goed te presteren tijdens een schooldag. Afspraken:

  • Leerlingen nemen geen koolzuurhoudende dranken of energy drink mee naar school
  • Kinderen drinken water, melk, karnemelk of ongezoet vruchtensap
  • Kinderen nemen fruit of groente mee als tussendoortje
  • Schoolmelk kan worden geregeld via school. We hebben een aanvraagformulier en de betaling loopt rechtstreeks via Campina
  • Bij het schoolreisje maken we een uitzondering: dan mag snoep worden meegegeven, maar wij vragen wel met mate.

Meer informatie over wat een gezonde school is, is te vinden op gezondeschool.nl. Voor gezonde traktaties kunt u kijken op gezondtrakteren.nl.

"Ieder kind heeft zijn dromen, talenten en mogelijkheden."

Volgende pagina

Inhoud