1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt School2Care De Vliet doordeweeks tussen 08.00 uur en 16.30 uur bereiken op 088-9962050. Mocht u na dit tijdstip, ’s avonds of in het weekend een dringende vraag hebben m.b.t. uw zoon/ dochter dan kunt u de bereikbare dienst bellen op: 06-10973256.  Het laatste nieuws van onze school vindt u terug op onze webpagina

School2Care De Vliet Klencke 603 3191 VZ Hoogvliet Rotterdam T: 088 996 20 50 E: school2caredevliet@horizon.eu Afdelingsmanager: Denise Plasmeijer-Vis 

1.2 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen.  Maakt uw kind gebruikt van taxivervoer van en naar school? Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.3 Rookbeleid

Vanaf januari 2021 zijn alle scholen en omgeving van scholen rookvrije zones. Dit betekent: 

 • Horizon-gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
 • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
 • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.4 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld.  Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.5 Schoolvakanties en studiedagen

School2Care de Vliet is de laatste week van het jaar en één week tijdens de zomer gesloten:

 • 10 augustus 2020 t/m 17 augustus 2020 – school dicht
 • 25 december 2020 t/m 3 januari 2021 - school dicht
 • 9 augustus 2021 t/m 15 augustus 2021 - school dicht

Vakantieprogramma In plaats van de vakanties gesloten te zijn biedt School2Care de Vliet een vakantieprogramma aan. De schooltijden in dit vakantieprogramma zijn maandag en dinsdag van 10.00 – 16.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 15.00 uur. Data vakantieprogramma:

 • 27 juli t/m 7 augustus 2020
 • 18 augustus t/m 28 augustus 2020
 • 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 • 22 februari t/m 26 februari 2021
 • 3 mei t/m 7 mei 2021
 • 19 juli t/m 6 augustus 2021
 • 16 augustus t/m 27 augustus 2021
 • Maandag 30 augustus eerste schooldag

Studiedagen

 • 21 september 2020
 • 17 november 2020
 • 24 maart 2021
 • 4 juni 2021
 • 9 juli 2021

1.6 Aanmelden bij School2Care De Vliet

Wilt u algemene informatie over School2Care kunt u contact opnemen via 088-9962050. Wilt weten of dit een passende plek is voor een leerling, kunt u contact opnemen met Nicole Verbraak: nicole.verbraak@horizon.eu. Wilt u informatie over de aanmeldroute dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: instroom.jeugdzorg@horizon.eu of te bellen met: 0800 456 78 99.

Volgende pagina

2. De school en de organisatie