School2Care De Vliet

Op School2Care De Vliet maken leerlingen tussen de 12 en 18 jaar een nieuwe start. School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor leerlingen die thuis, op school en in de vrije tijd problemen ondervinden. De leerlingen volgen een intensief programma (van 08.00 uur tot 20.00 uur) waarin onderwijs en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Door middel van de wrap-around-care aanpak en intensieve zorg op verschillende leefgebieden, verbinden we de leerlingen weer met de maatschappij, geven we hen het gevoel dat ze ertoe doen en laten we hen ervaren wat ze kunnen. Met deze vorm van intensieve coaching en met zorg op maat willen we een uithuisplaatsing voorkomen.

“Het uiteindelijke doel van School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier in de maatschappij participeert door het volgen van een opleiding, stage of werk.”

Op School2Care werken we samen met de leerling aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouder(s)/verzorger(s) werkt de coach aan het vergroten van opvoedvaardigheden en verminderen van overbelasting. Met de leerling en ouder(s)/verzorger(s)werkt de coach aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen van zichzelf, onderwijs en zorg. Het uiteindelijke doel van School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier in de maatschappij participeert door het volgen van een opleiding, stage of werk.

“Op School2Care De Vliet maken leerlingen tussen de 12 en 18 jaar een nieuwe start. School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor leerlingen die thuis, op school en in de vrije tijd problemen ondervinden.”

Volgende pagina

Inhoud