School2Care Laakhaven

Op School2Care Laakhaven maken leerlingen tussen de 12 en 18 jaar een nieuwe start. School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor leerlingen die thuis, op school en in de vrije tijd problemen ondervinden. De leerlingen volgen een intensief programma (indien nodig van 08.00 uur tot 20.00 uur) waarin onderwijs en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Door deze combinatie verbinden we de leerlingen weer met de maatschappij, laten we hen ervaren wat ze kunnen en werken ze gericht aan hun toekomst. 

"Door de combinatie van onderwijs en intensieve zorg verbinden we de leerlingen weer met de maatschappij, laten we hen ervaren wat ze kunnen en werken ze gericht aan hun toekomst."

Op School2Care werken we samen met de leerling aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouder(s)/opvoeders(s) werkt de coach aan het vergroten van opvoedvaardigheden en verminderen van overbelasting. Met de leerling en ouder(s)/opvoerder(s)werkt de coach aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen van zichzelf. Het uiteindelijke doel van een traject op School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier aan de maatschappij deelneemt door het volgen van een opleiding, stage of werk.

“Het uiteindelijke doel van School2Care is dat de leerling weer op een positieve manier in de maatschappij participeert door het volgen van een opleiding, stage of werk.”

Volgende pagina

Inhoud