Schreuder College De Quackstraat

Visie

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Dit doen we door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen.”

Missie

"Ik ben eerlijk, ken mijzelf en respecteer anderen. Ik maak mijn eigen keuzes en neem hiervoor zelf verantwoordelijkheid. Hierdoor bereik ik mijn doelen en ben ik een voorbeeld voor mijn omgeving."

Regie over je eigen leven

Wij zijn een Leader in Me school. Dat wil zeggen dat we iedere leerling die hier binnenkomt leren hoe ze de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen krijgen. Dit doen we aan de hand van de zeven gewoonten  van Stephen Covey. De gemeenschappelijke taal van de 7 gewoonten is een leidraad voor zowel medewerkers, leerlingen en ouders. Het doel is om meer betekenis te geven aan een professioneel en persoonlijk leven.

“Iedere leerling die hier binnenkomt leren we hoe ze de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen krijgen.”

Onderwijs in kleine groepen

Onze leerlingen volgen onderwijs in kleinere groepen van gemiddeld tien leerlingen waarbij we duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden. We begeleiden onze leerlingen tijdens het eerstejaar waarna ze succesvol kunnen doorstromen naar Schreuder College Slinge. 

Volgende pagina

Inhoud