Schreuder College Slinge

Visie

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Dit doen wij door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen, kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

“Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen.”

Regie over je eigen leven

Wij zijn een 'Leader in me'-school. Dat wil zeggen dat we iedere leerling die hier binnenkomt leren hoe ze de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen krijgen. Dit doen we aan de hand van de zeven gewoonten van Stephen Covey. De gemeenschappelijke taal van de zeven gewoonten is een leidraad voor zowel medewerkers, leerlingen en ouders. Het doel is om meer betekenis te geven aan een professioneel en persoonlijk leven.

“Iedere leerling die hier binnenkomt leren we hoe ze de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen krijgen.”

Onderwijs in kleine groepen

Onze leerlingen volgen onderwijs in groepen van gemiddeld tien leerlingen. We leren ze om inkomende informatie te integreren en te combineren. Dit doen we door duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden. We begeleiden onze leerlingen tijdens hun schoolperiode zodat ze daarna zelfstandig kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijs. Met hun diploma’s op zak.

Volgende pagina

Inhoud