Schreuder College Tabor

Visie en doelen

Onze school is er voor leerlingen die door gedragsproblematiek vastlopen in het reguliere onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om deze leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen en de regie te leren nemen over hun eigen leven. Dit doen wij in groepen van ongeveer 10 leerlingen die les krijgen van een vaste docent. Enkele vakken worden gegeven door vakdocenten. Daarnaast wordt de leerlingen ondersteuning geboden door een intern begeleider, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker, mediatoren en dramatherapeuten. Onze school biedt geen behandeling, maar ondersteuning. In het onderwijsproces houden we altijd het einddoel voor ogen: het halen van een diploma op VMBO-TL of HAVO- niveau en/of de mogelijkheid om door te stromen naar regulier MBO, HBO of werk.

“Wij bieden de leerling onderwijsleeractiviteiten waarbinnen zij leren omgaan met hun eigen uitdagingen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel en gebied tot maatschappijwaardige jongvolwassenen die uitgaan van mogelijkheden en kansen.”

Wij doen dit door een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving te organiseren waarin de leerling naast onderwijs ook ondersteuning kan krijgen. Op onze school wordt groepsgewijs en individueel dramatherapie aangeboden en worden veel begeleidingsgesprekken gevoerd. Voor psychologische begeleiding is een gedragswetenschapper aanwezig die op schoolniveau de leerling kan begeleiden, mediatoren begeleiden bij conflictsituaties en een gezondheidscoach van Youz kan helpen bij preventie van middelengebruik of overmatig gamen. We werken zo mogelijk samen met externe hulpverleners die al bij de leerling betrokken zijn. Voor complexe zorgvragen verwijzen wij naar externe hulpverlening.

Volgende pagina

Inhoud