Instituut Mr. Schats Noord

“Goh, wat gezellig”, zeggen de meeste ouders bij de eerste kennismaking met het Instituut Mr. Schats Noord. Of: ”Het voelt meteen goed.” Ouders verwachten blijkbaar iets anders van een SO-school. Wij merken dat samen plezier beleven hand in hand gaat met samen leren. Kinderen en ouders leren bij ons grip te krijgen op hun eigen leven.

“Goh, wat gezellig”, zeggen de meeste ouders bij de eerste kennismaking, of:“Het voelt meteen goed.”

Kinderen en ouders leren bij ons grip te krijgen op hun eigen leven. Ze leren met plezier, zowel didactisch als sociaal emotioneel, binnen een veilig, vriendelijk en gastvrij klimaat. Waarin de grenzen en verwachtingen duidelijk zijn en we consequent en voorspelbaar handelen.

"Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet’ is de beste manier om deze kinderen voor te bereiden op de maatschappij."

‘Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet’ is volgens ons de beste manier om kinderen voor te bereiden op een onafhankelijk en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Vanuit Handelingsgericht Werken staan onderwijsbehoeften centraal. Middels Verbindende Communicatie en Persoonlijk Meesterschap leren kinderen (en ouders) zichzelf beter begrijpen en hun gevoelens en behoeften onder woorden te brengen. We luisteren echt naar elkaar en zijn in elkaar geïnteresseerd. We verbinden de krachten van alle betrokkenen vanuit Gezamenlijk Gezag. Samen vieren we behaalde successen. Onze manier van werken is gebaseerd op Handelingsgericht Werken, Persoonlijk Meesterschap (Covey) en Gezamenlijk Gezag en Verbindende (geweldloze) Communicatie.

"We luisteren echt naar elkaar en zijn in elkaar geïnteresseerd. En samen vieren we behaalde successen."

Bij Schats Noord zijn de volgende uitgangspunten hiervan belangrijk:

Handelingsgericht werken “De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal”    “Samenwerking tussen ouder(s), leerkrachten, leerlingen en interne en externe begeleiders”  “Doelgericht werken en evalueren van de leeropbrengsten” Persoonlijk Meesterschap: “Belangrijke zaken eerst”  “Kinderen, ouder(s) en leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen keuzes”  “We luisteren naar elkaar en zijn geïnteresseerd in elkaar”  “We verbinden de krachten van alle betrokkenen en maken gebruik van de verschillen” Verbindende Communicatie “Herkennen en benoemen van gevoelens en gedachten” “Weten en benoemen wat je nodig hebt, zodat je weer openstaat voor leren” 

Volgende pagina

Inhoud